Viken bærekraftig utvikling AS
close

Hva leter du etter?

close

Din handlekurv

Ingen produkter i handlekurven.

PERSONVERNERKLÆRING FOR VIKEN BÆREKRAFTIG UTVIKLING AS

I Viken Bærekraftig Utvikling AS (VBKU AS) er vi opptatt av å beskytte og respektere personvernet ditt i samsvar med EUs personvernforordning (2016/679) av 27. april 2016 (General Data Protection Regulation, GDPR).
Denne personvernerklæringen forklarer når og hvorfor vi samler inn personopplysninger, hvordan vi bruker dem, under hvilke omstendigheter vi kan videreformidle dem til andre, og hvordan vi ivaretar opplysningenes sikkerhet.

Personvernerklæringen gjelder aktiviteter knyttet til salg, markedsføring og effektuering av kundeavtaler. Den gjelder også enkeltpersoner som søker jobb hos VBKU AS.

Når samler vi inn personopplysninger om deg?

 • Når du samhandler med oss personlig, gjennom korrespondanse eller via telefon.

 • Vi kan samle inn personopplysninger hvis de anses å være av berettiget interesse, og hvis denne interessen ikke overstiges av dine personverninteresser. Før dataene samles inn, foretar vi en vurdering for å forsikre oss om at det er etablert en gjensidig interesse mellom deg og VBKU AS.

Hvorfor samler vi inn og bruker personopplysninger?

Vi samler inn og bruker personopplysninger hovedsakelig for å utføre direktesalg, direkte markedsføring og kundeservice. Vi samler også inn opplysninger om leverandører, partnere og personer som søker jobb eller arbeider i selskapet vårt.

Vi kan bruke opplysningene til følgende formål:

 • Sende deg markedsføringskommunikasjon som du har bedt om. Dette kan omfatte informasjon om produktene og tjeneste våre, arrangementer, aktiviteter og assosierte partneres produktkampanjer.

 • Sende deg informasjon om produktene du har kjøpt fra oss.

 • Utføre direktesalgsaktiviteter i tilfeller hvor det er etablert en berettiget og gjensidig interesse.

 • Følge opp innkommende forespørsler (kundestøtte, e-post eller telefonsamtaler).

 • Utføre kontraktsmessige forpliktelser som ordrebekreftelse, faktura, påminnelser og lignende.

Innsamling av personopplysninger basert på kontrakter

Vi bruker personopplysninger til å oppfylle forpliktelser knyttet til kontrakter og avtaler med kunder, partnere og leverandører.

Hvilke typer personopplysninger samles inn?

Vi samler inn navn, telefonnummer, gateadresse og e-post. Vi kan også samle inn tilbakemeldinger, kommentarer og spørsmål som vi har mottatt fra deg i servicerelatert kommunikasjon og aktiviteter, som møter, telefonsamtaler, dokumenter og e-post. Hvis du søker jobb hos VBKU AS, samler vi inn opplysningene du gir under søknadsprosessen. VBKU AS samler ikke inn og behandler ikke spesielle kategorier med personopplysninger, som unike indentifaktorer og sensitive personopplysninger.

Hvor lenge tar vi vare på opplysningene?

Vi lagrer innsamlede personopplysninger så lenge vi mener det er nødvendig for å oppfylle formålet med innsamlingen. Samtidig vurderer vi behovet for å svare på forespørsler fra deg eller løse mulige problemer, overholde lovfestede krav under gjeldende lovgivning og behandle lovfestede krav/klager. I tillegg tar vi beskyttelsesformål i betraktning. Det betyr at vi kan oppbevare personopplysningene dine i en rimelig periode etter din siste samhandling med oss. Når personopplysningene som vi har samlet inn, ikke lenger er nødvendige, sletter vi dem på en sikker måte. Vi kan behandle opplysningene til statistiske formål, men i slike tilfeller vil opplysningene bli anonymisert.

Rettigheter til egne personopplysninger

Du har følgende rettigheter til personopplysningene dine:

 • Rett til å be om en kopi av personopplysningene som VBKU AS har om deg.

 • Rett til å be VBKU AS korrigere personopplysningene hvis de er unøyaktige eller utdaterte.

 • Rett til å be om at personopplysningene slettes når det ikke lenger er nødvendig for VBKU AS å oppbevare slike data.

 • Rett til når som helst å trekke tilbake et samtykke til at vi kan behandle personopplysningene dine. Sett at du for eksempel har samtykket til å motta digital markedsføringskommunikasjon.

 • Rett til å be om at VBKU AS gir deg personopplysningene dine og om mulig videresender disse opplysningene direkte (i et overførbart format) til en annen dataansvarlig når behandlingen er samtykke- eller kontraktsbasert.

 • Rett til å be om at ytterligere databehandling begrenses dersom det har oppstått en tvist om nøyaktigheten eller behandlingen av personopplysningene dine.

 • Rett til å motsette deg behandlingen av personopplysninger dersom databehandlingen er basert på berettiget interesse og /eller direkte markedsføring.

Deler vi opplysningene dine med noen?

Vi verken deler, selger, leier eller utveksler opplysningene dine med tredjeparter.

Tredjeparts leverandør som jobber på våre vegne:

Vi kan sende opplysningene dine videre til våre distributører og underleverandører med det formål at de skal levere tjenester til deg på våre vegne.

Hvis lovpålagt:

Vi offentliggjør personopplysningene dine dersom det er pålagt ved lov, eller dersom vi som selskap med rimelighet mener at denne offentliggjøringen er nødvendig for å beskytte selskapets rettigheter og/eller for å overholde krav i forbindelse med en rettssak eller rettskjennelse. Vi vil imidlertid gjøre det vi kan for å sikre at personvernrettighetene fortsatt beskyttes.

Endringer i denne personvernerklæringen

VBKU AS forbeholder seg retten til når som helst å endre denne personvernerklæringen. Den gjeldende versjonen vil alltid være tilgjengelig på websidene våre. Vi oppfordrer deg til å sjekke personvernerklæringen fra tid til annen for å forsikre deg om at du er fornøyd med eventuelle endringer.

Hvis vi gjør endringer som endrer personvernpraksisen betydelig, varsler vi deg på e-post eller ved å legge ut en melding på websidene våre før endringen trer i kraft.

Retten til å registrere en klage hos en tilsynsmyndighet

Hvis du er misfornøyd med måten personopplysningene dine er behandlet på, kan du i første omgang kontakte post@vbku.no

Hvis du fortsatt er misfornøyd, har du rett til å henvende deg direkte til de nasjonale tilsynsmyndighetene for å få en avgjørelse. Tilsynsmyndigheten kan kontaktes på:

Datatilsynet

www.datatilsynet.no